Dokončení základové konstrukce 5.10.2020

Dokončení základové konstrukce

Základová konstrukce domu v provedení :

Hloubení vylití základových pásů s ocelovým košem
Obvodové , nosné pásy se ztraceného bedněné s betonářskou ocelí
Ležatá kanalizace, chráničky pro sítě
Kamenivo zhutněné pod základovou desku
Betonová základová deska s betonářkou Kari síťí

ARSY line - creation of websites and e-shops